Toodangu iseloomustus

 1. Liiklusmärgid valmistame vastavalt Eesti standarditele EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine" ja EVS-EN 12899-1:2007 „Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid“.

Omame CE sertifikaati liiklusmärkide tervikkomplektide valmistamiseks.

Lisaks on meile omistatud 3M TSS Conformance Certificate.

Liiklusmärkide valmistamiseks ja paigaldamiseks kasutame:

1.1.  Firma 3M ScotchliteTM  I ja II klassi nõuetele vastavaid liiklusmärgikilesid, milledele firma 3M annab vastavalt 7- ja 10-aastase garantii. Selle aja möödudes on kile säilitanud veel 50% oma esialgsest peegeldusvõimest.

1.2.  1,85 mm paksust alumiiniumplekki, mille üks külg on tehases vävitud halliks ja teine külg kaetud läbipaistva lakiga. Liiklusmärkide servad on kinnitusklambrite paigaldamiseks 27 mm ulatuses tagasi pööratud. 

1.3.  läbimõõduga Ø 60 ja 76 mm kuumtsingitud terastorusid ja klambreid. Liiklusmärgi postid on tehaselise valmidusega, kinnitusklambrid on omavalmistatud, tsinkkate on peale kantud kuumtsinkimistehnoloogial. Liiklusmärgi posti paigaldamiseks asfaltbetoonkattesse kasutame rammvaiu, pinnasesse paigaldame liiklusmärgi postid  betoonvundamentidega.

2. Suunaviitade valmistamine.

Suunaviidad valmistatakse analoogselt liiklusmärkidega 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist WG – C4S H42, mille servad on kinnitusklambrite paigaldamiseks – omavahel ühendamiseks pööratud 30 mm ulatuses tagasi. 

Viida näo valmistamiseks kasutame firma 3M I ja II klassi kilesid.


3. Märgid jagunevad suuruse järgi nelja gruppi:

0 grupp – väga väikesed

(Ühe- ja kaherealised teed lubatud kiirusega kuni 30 km/h);

I grupp – väikesed

(Ühe- ja kaherealised teed lubatud kiirusega 30-50 km/h asulas ning väljaspool asulat 30-60 km/h);

II grupp – keskmised

(Kahe ja enama sõidurajaga teed lubatud kiirusega üle 60 km/h);

III grupp – suured

(Kiirteed)

P.S. Ühe tee või kinnistu piires on soovitus kasutada sama tüüpsuurusega märke.

 

Liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamiseks kasutatakse üldjuhul I klassi valgustpeegeldavat kilet.

II klassi valgustpeegeldavat kilet tuleb kasutada:

 • hoiatusmärkidel 111, 112, 121, 122, 131, 132, 137, 138, 171…176
 • eesõigusmärgil 212
 • osutusmärkidel 543, 544
 • sõidutee kohale paigaldatavatel märkidel.

II klassi valgustpeegeldavat kilet on soovitatav kasutada ka sellistel märkidel, mille märgatavus sõidukijuhtide poolt on nähtavuse ja kohalike olude tõttu raskendatud.

Tekstiga märkide (suunaviidad) kujundamisel võetakse aluseks suurtähe kõrgus, mis sõltub märgi paigaldusasukohast.

Väljaspool asulat kasutatava märgi suurtähe kõrgus valitakse järgmiselt:

 • kiirteel ja I klassi teel 300 mm;
 • põhimaanteel 200 või 300 mm;
 • tugimaanteel 150 või 200 mm;
 • kõrvalmaanteel 100, 125 või 150 mm;
 • kohalikul maanteel ja erateel 75 või 100 mm.

Asulas kasutatava märgi suurtähe kõrgus valitakse järgmiselt:

 • suurendatud kiirusega tänaval 150 või 200 mm;
 • teistel tänavatel olenevalt nende tähtsusest ja tegelikust kiirusest 75, 100, 125 või 150 mm.

I klassi maanteele, põhi- ja tugimaanteele pandud märkide 635, 636 ja 643 suurtühe kärgus on 150 mm. Nende panekul teistele teedele valitakse suurtähe kõrgus vastavalt eelpool toodud loetelule.

Märgi 644 (Tee nimi) suurtähe kõrgus on 75 mm või 100 mm.